عضو شوید !
اخبار داغ

دسته: بازتاب اخبار در رسانه ها

بازتاب اخبار در رسانه ها

برخی دستورالعمل ها روند صادرات تولیدات داخلی را لاک پشتی کرده است 

کرج- عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشورمان محصولات بسیار مرغوب تولید می کنند، اما برخی چالش ها از جمله دستورالعمل هاو بخشنامه های موردی عرضه این تولیدات با کیفیت ایران را در بازارهای…

بازتاب اخبار در رسانه ها

صنعت چرم کشور بر مدار رونق تولید قرار گرفته است 

عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران اعلام کرد که صنعت چرم کشور با وجود برخی کاستی ها و مشکلات طی ۲ سال اخیر بر مدار جهش و رونق تولید قرار  گرفته است. برای دیدن لینک خبر اینجا کلیک کنید

بازتاب اخبار در رسانه ها

موفقیت در معرفی محصولات از راههای جهش تولید است 

عضـو انجمـن تخصصـی صنایـع همگـن نسـاجی، پوشـاک و چـرم اسـتان البـرز تقویت نفـوذ در افکار عمومـی بـا هـدف آگاهی کامـل از سـلیقه مشـتریان را از  راهکارهـای  موثـر در معرفی محصـوالت، حضور فعـال در بـازار صـادرات و حرکت در مسـیر جهش تولید عنـوان کرد.


Notice: Undefined index: Zimbabwe in /home/mymaral/domains/mymaral.com/public_html/mag/wp-content/plugins/digits_ippanel/includes/core/functions.php on line 0